Fri frakt på alla maskiner

Garanti

30 dagars garanti

Om du inte är nöjd med din Woodland Mills-produkt kan du returnera den i originalförpackningen och få pengarna tillbaka. Returer måste göras inom 30 dagar från fakturadatumet och kostnaden för frakt till och från kunden återbetalas inte. Begagnade tillbehör kan inte returneras för återbetalning. Det finns en begränsning på en retur per kund.

Garanti

Produkt Modell/Klass Längd på garantin Datum för ikraftträdande

Flishuggar

WC-serien

3 år

Datum för avsändning

Mobila sågverk

HM-serien

2 år

Datum för avsändning

Sågverkssläpvagnar

Woodlander, Bushlander-serien

2 år

Datum för avsändning

Stubbfräs

WG-serien

2 år

Datum för avsändning

ATV-vagnar

Multilander

2 år

Datum för avsändning

FP160 Vedprocessor

000FP160

2 år

Datum för avsändning

Bladvässare

0001565

1 år

Datum för avsändning

Klingspetsinställare

0002130

1 år

Datum för avsändning

Tillbehör och tillbehör

Olika

1 år

Datum för avsändning

OBS: Garantier är inte överförbara och gäller endast för den ursprungliga köparen.

Åtgärd

För denna garanti gäller att Woodland Mills efter eget gottfinnande kommer att tillhandahålla reservdelar till den ursprungliga köparen. Denna garanti gäller endast delar och utesluter arbete och/eller andra kostnader i samband med byte av delar. Woodland Mills förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra material, delar, modeller eller produkter eller att göra utbyten. Woodland Mills skickar ersättningsdelar via en kurirfirma. Expressleveransalternativ kan vara tillgängliga i vissa regioner och mot en extra kostnad för kunden. Foton, videor eller återlämnande av defekta delar till Woodland Mills kan krävas för korrekt grundorsak och utbyte. När defekta delar måste returneras kommer kunden att få en förbetald kurirförsändelsetikett.

Begränsningar av garantin

Garantin gäller inte för normalt slitage, kommersiell användning eller uthyrning, eftermarknadsmodifiering eller skador som uppstår på grund av vårdslöshet, felaktig användning eller användning som inte överensstämmer med drifts- och underhållsinstruktionerna eller med produktens avsedda användningsområden. Woodland Mills frånsäger sig allt ansvar för olyckor, skador eller skador på utrustningen eller personlig egendom som orsakas av utrustningen när den är utrustad med obehöriga delar, utrustad med delar för icke godkända ändamål eller modifierad på något annat sätt. Woodland Mills kommer efter eget gottfinnande att fatta det slutgiltiga beslutet om garantiberättigandet.

Ansvarsfriskrivning

Woodland Mills frånsäger sig ansvar för alla underförstådda garantier, inklusive underförstådda garantier om "säljbarhet" och "lämplighet för ett specifikt ändamål" efter denna garantis giltighetstid.

Garantidelar

Woodland Mills gör sitt bästa för att lagra alla delar, men i sällsynta fall kan delar behöva beställas in och kunden kommer att meddelas när de nödvändiga delarna anländer. Woodland Mills kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador i samband med att delar inte är tillgängliga.

Undantag från garantin

Slitageprodukter, inklusive, men inte begränsat till, remmar, lager, blad, bottenplattor, bladstyrningsblock, kedjesågskedjor, kedjesågsstänger, sliptänder och däck är undantagna från denna garanti. Motorer ingår inte i Woodland Mills garanti.

Ändringar i utformningen

Garanten förbehåller sig rätten att ändra utformningen av sina produkter från tid till annan utan föregående meddelande och utan skyldighet att göra motsvarande ändringar i eller på tidigare tillverkade produkter.

Följdförluster

Woodland Mills är inte ansvarigt för tillfälliga förluster eller följdförluster, olyckor, skador, skadestånd eller utgifter som uppstår direkt eller indirekt på grund av produkten, oavsett om sådana anspråk grundar sig på avtalsbrott, garantibrott, försumlighet, strikt ansvar i skadestånd eller någon annan rättslig teori. Utan att begränsa det allmänna innehållet i det föregående avvisar Woodland Mills särskilt alla skador som rör (i) förlorad vinst, affärsverksamhet, intäkter eller goodwill, (ii) kostnader eller förluster för arbetskraft, förnödenheter, ersättningsmaskiner eller hyra, eller (iii) alla andra typer av skador på egendom eller ekonomiska förluster.

Motorgaranti

Motorer omfattas av motortillverkaren och omfattas av den garantiperiod som anges av tillverkaren. Woodland Mills utför inte alla reparationer av motorer, service och byten av delar. Motorn eller den kompletta utrustningen måste föras till den lokala motoråterförsäljaren för att få garantihänsyn.